משחקי שפיר - קלפים מספרים
פרטים, שמות ועובדות, הנשזרים בסיפור סיכוייהם להישמר בזיכרון גדולים בהרבה מרשימה אקראית נטולת קשר.
עקוב אחרי הקלפים הנפתחים לפניך ונסה ליצור מהם סיפור שקל לך לזכור כי עוד רגע יופיע הכוכב החמישי וכל הקלפים ייהפכו ותתבקש לחזור עליהם על פי הסדר המדויק.

הוראות המשחק:

العربية

English

עברית