משחקי שפיר - קלפים מספרים
קלפים מספרים - קופסה
פרטים, שמות ועובדות, הנשזרים בסיפור סיכוייהם להישמר בזיכרון גדולים בהרבה מרשימה אקראית נטולת קשר.
עקוב אחרי הקלפים הנפתחים לפניך ונסה ליצור מהם סיפור שקל לך לזכור כי עוד רגע יופיע הכוכב החמישי וכל הקלפים ייהפכו ותתבקש לחזור עליהם על פי הסדר המדויק.
משחק הוא סיפור שהדמויות בו כותבות את עצמן
play4, play, media control, audio
play4, play, media control, audio

משחקי שפיר