משחקי שפיר - אמנות - השדכנית של עולם הרוח
אמנות – השדכנית של עולם הרוח
מאת חיים שפיר

אנו מחלקים את הטבע לקטגוריות של חי ודומם. ההבדל ביניהם הוא כמובן בכושר ההתרבות של מה שנחשב לחי. רביה מתבצעת בשני אופנים: רביה מינית ורביה אל-מינית. רביה אל-מינית היא תהליך ביולוגי שבו יצור יוצר העתק של עצמו הזהה לו מבחינה גנטית. רביה מינית היא תהליך התלכדות של שני תאי מין לתא אחד אשר המבנה הגנטי שלו ותכונותיו הן תוצר של החיבור והוא שונה משני הוריו.

מספר הפרטים באוכלוסייה של אורגניזמים בעלי רבייה אל-מינית נוטה לעלות במהירות אולם מאחר ולכולם מבנה גנטי זהה (למעט מוטציות), הפרטים בעלי פגיעות דומה. אורגניזמים בעלי רבייה מינית, לעומת זאת, מולידים פחות צאצאים, אך הגיוון הגנטי מגן על האוכלוסייה  מפני הכחדה.

ככלל, יצורים נחותים מתרבים ברבייה אל-מינית ויצורים עיליים סגלו לעצמם רבייה מינית. ואפשר להיתקל בטבע גם באורגניזמים בעלי יכולת בחירה בין השתיים. המעבר בין שיטה אחת לשנייה תלוי בנסיבות. כאשר שוררים תנאים סביבתיים אוהדים, ניתנת עדיפות לרבייה אל-מינית כדי לנצל את ההזדמנות להגדיל במהירות את האוכלוסייה אך משחלה התדרדרות בתנאי המחיה, פונים אורגניזמים אלו לרבייה מינית שמשפרת את כושר ההישרדות שלהם בתנאים החדשים. 
רעיונות, כמו יצורים ביולוגיים מתרבים בשני אופנים: כשהסביבה מאפשרת, הם נוטים לשכפל את עצמם במהירות וליצור מוצרים רבים במגוון דל, אך כשמספרם של המוצרים הדומים עולה על הכמות שהסביבה מסוגלת לכלכל, או כשזו נהיית פחות אוהדת, יש צורך לעבור "לרבייה מינית".  

יצירתיות, היא המקבילה הרוחנית של הרבייה המינית בטבע. 
ריבוי מוצרים בשיטת השכפול נעשה על ידי העתקת המוצר המקורי תוך הכנסת שינויים קלים. השוני בין המוצר המקורי למוצר המשוכפל לא גדול שכן הוא מוגבל בגודל פסיעותיה של המחשבה ההגיונית. יצירה מקורית, לעומת זאת, מפגישה שדות מחשבה זרים ומרוחקים זה מזה ומעמידה תוצרים מפתיעים. כמובן שחלק גדול מהיצירות המקוריות הבאות לעולם אינו מצליח להיאחז ולהשפיע, אבל אלו שמצליחות מעשירות את התרבות, מרחיבות את תחום המחיה שלה ומחזקות את עמידותה. 

שלא כמו בטבע היודע לדאוג לעצמו ולעבור באופן ספונטני משיטת התרבות אחת לשנייה, עולם הרוח זקוק לשדכן כדי לזווג זיווגים. האמנות, היא השדכן של הרוח האנושית ובחיקה מתרחשים חיבורים שלא היו מתחוללים אלמלא העניקה להם את 
 
03-5292787
חפשו אותנו ב- 
הירשמו לניוזלטר שלנו
אייקון פייסבוק