משחקי שפיר - מרוץ הגבינה
מרוץ הגבינה
בעזרת הגבינה מפתה החתול את העכבר לצאת ממחבואו. וכשהעכבר בחוץ - מתחיל המרוץ. האם יצליח התעלול, או שמא יחמוק העכבר מציפורני החתול?
משחק משעשע ופשוט המעניק גם לשחקן הצעיר סיכוי שווה לניצחון מול אחיו הגדולים.
המשחק הוא גן קסום
play4, play, media control, audio
play4, play, media control, audio

משחקי שפיר