top of page

פאבינג (Phubbing)


פאבינג (Phubbing), היא מילה חדשה שנוצרה מחיבור בין המילים: Phone ו- Snubbing (התעלמות מזלזלת)

פאבינג היא העלבון הנגרם לזולת כשאנו קוטעים את תשומת ליבנו מהשיחה עימו ומפנים אותה למתחולל בטלפון הנייד שבידינו. 

כולנו עושים את זה וכולנו סובלים מהתופעה, מי יותר ומי פחות. אנו נוטים להמעיט בנזקה אבל,


מחקרים מעידים שפאבינג היא מפגע חברתי שנזקו רב.


בטווח הקצר פאבינג מעליב, מדכא את הביטוי העצמי ומחסל כל סיכוי לשיחה משמעותית.

אבל עיקר ניזקו הוא בטווח הארוך - פאבינג פורם קשרים אינטימיים.


רוב היום אנחנו בטרפת של משימות ומטלות וכדי לזכות בדקות יקרות של קרבה אנו צריכים ׳לגנוב׳

אותן. אז כשכבר הצלחנו לחמוק לרגע ולארגן לעצמנו את הדקות האלו, כמה מטופש זה להניח בינינו

את הרעשן הזה ולהיענות לכל ציוץ שלו.


פוסטים אחרונים

Comments


bottom of page