top of page
תמונת רקע

הורים המשחקים ברצון ובחדווה עם ילדיהם מבטאים את אהבתם, טווים רקמת חיבור חזקה ומעניקים לילדיהם יסוד איתן לחיים מספקים ומשמעותיים. משום כך, בסטודיו של חיים שפיר מתרכזים בפיתוח משחקי ילדים שהמבוגרים נהנים לשחק לא פחות (ולפעמים אפילו יותר). כי תכליתו של משחק משפחתי אינה לבגר את הילד, אלא דווקא לילד את המבוגר!

פשוט לשמוח ביחד

המשחקים של חיים שפיר

לדף משחק שוקו תות
תמונת רקע לציטוט
״משחק הוא המרחק הקצר ביותר 
בין מבוגר לילד״
חיים שפיר
לדף משחק 7 קוביות
תמונת רקע לציטוט
"משחק מעניק את החופש
ללמוד משגיאות"
חיים שפיר
תמונת קלפי טאקי
זוג משחק טאקי
לדף משחק צפרדעים
"משחק מעניק את החופש
ללמוד משגיאות"
חיים שפיר
"משחק במיטבו הוא חוויה אינטימית"
חיים שפיר
תמונת רקע לציטוט
"משחק טוב זה משחק
שרוצים לשחק שוב ושוב"
חיים שפיר
לדף משחק תפוס ת'כוס
לדף משחק צפרדעים
פיקולו טוויסט
10 עצות זהב למשפחה המשחקת
bottom of page