top of page
משך זמן המשחק
מספר שחקנים
התאמה לגיל

20 דק'

2-4

5+

צפרדעים

שמונה מספרים שחו באגם,
לפתע בא גל והפך את כלם.
מי הראשון שיציל, ויחזיר למקומם?
צפרדעים חביבות ישמחו לעזר
אבל אם תלכלך – תאבד את התור.
משחק משפחתי נהדר שלוקח את כולם
בחשבון

סרטון הוראות

שאלות נפוצות

משחקים נוספים שיענינו אותך

רייס
אוצרות או צרות
לוגי
שמונה וחצי
bottom of page