top of page
משך זמן המשחק
מספר שחקנים
התאמה לגיל

20 דק'

2-4

8+

אוצרות או צרות

כל שחקן בתורו מקבל את תפקיד הקברניט של ספינת הפיראטים ויוצא להשיג אוצרות. לפני שהוא יוצא לדרך, עליו לפתוח קלף גורל שעשוי להשפיע על החלטותיו. המשחק מתנהל בהטלת קוביות בניסיון ליצור הרכבים יקרי ערך. בדרכו, על השחקן להעריך סיכויים, ליטול סיכונים ולקבל החלטות נועזות. במיוחד עליו להיזהר שלא לצבור שלוש גולגולות כי אז ייפסל ויסיים את תורו בידיים ריקות.

סרטון הוראות

כשקלף הגורל הוא מטבע זהב או יהלום, האם הוא נספר הן כחלק מהסדרה והן בערכו המספרי?

כן.

מה קורה אם יש לי מטבע זהב או יהלום בקלף הגורל והצלחתי להשיג בקוביות 8 מטבעות (או יהלומים)?

וואו! זהו מצב נדיר ביותר ולכן הממציא קבע שבמקרה זה השחקן זוכה בניצחון מיידי.

קלף הגורל שלי הוא מטבע זהב או יהלום ושבע קוביות מעניקות לי ניקוד. האם אני מקבל בונוס על תיבה מלאה?

לא

<שאלה>

זהב ויהלומים

זהב ויהלומים

עמדתי במשימה של קרב המחייב 3 או 4 חרבות. האם אני מקבל גם את הבונוס וגם ניקוד על הסדרה?

וודאי! ואם השגת בתור הזה תיבה מלאה, גם עליה תקבל את הבונוס.

קלף הגורל שלי הוא קרב ימי ובאותה ההטלה השגתי את מספר החרבות הדרוש אבל גם קיבלתי 3 גולגולות, האם עמדתי במשימה?

לא. נפסלת ויורדות לך נקודות הקנס.

אם השלמתי משימה בקרב ימי הדורש 2 חרבות (וזכיתי בבונוס) ושאר הקוביות שלי מעניקות נקודות, האם אני גם זוכה בבונוס על תיבה מלאה?

וודאי!

<שאלה>

קרב ימי

קרב ימי

כשקלף הגורל שלי הוא שביתת נשק והגעתי לאי המתים, האם עדיין אאבד 1,000 נקודות על כל קוביית חרבות שתהיה לי בסיום התור?

כן!

אם קלף הגורל שלי הוא קברניט והגעתי לאי המתים. האם היריבים שלי מפסידים מספר נקודות כפול על כל גולגולת? (200 נק')

כן!

אם הגעתי לקו הגמר, כלומר עברתי 8,000 נקודות, והשחקן הבא הגיע לאי המתים והוריד את הנקודות שלי מתחת ל- 8,000, האם אני חוזר למשחק וממשיך לשחק?

כן!

<שאלה>

אי המתים

אי המתים

שאלות נפוצות

משחקים נוספים שיענינו אותך

רייס
לוגי
שמונה וחצי
תוכי תוכי
bottom of page